Kontakty

Prevádzka (miesto pre osobný odber poukazov) a fakturačná adresa:

Námestie Štefana Moysesa 14
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika                                                                 

tel.: +421 903 121 373
email: info@enjoyracing.sk
(pondelok - piatok: 08:30 - 16:00 hod.)

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť Enjoy - Zážitková agentúra s.r.o.

Bankové spojenie:
Peňažný ústav Sloveská sporiteľňa, a.s.
Č.účtu/kód: 5074468768/0900
IBAN: SK54 0900 0000 0050 7446 8768
SWIFT: GIBASKBX
VS: číslo objednávky

IČO: 48 245 755
DIČ: 2120106164

Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69; 048/415 18 71
E-mail: bb@soi.sk

Konateľ agentúry: Tomáš Fábry

Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka číslo: 28399/S